Sertifikacija HACCP sistem administratora

Osobe sertifikovane od strane Sertifikacionog tela BSC centra,  poseduju znanja i veštine potrebne za implementaciju i održavanje HACCP sistema u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969. Rev. 4 i ISO TS 22002-1 - Preduslovni programi za bezbednost hrane. Oni su u stanju da identifikuju, vrednuju i upravljaju opasnostima od značaja za bezbednost hrane u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Fokusiranjem na kritične faze procesa povećavaju efektivnost sistema. HACCP sistem administratori koristeći svoje komunikacione veštine i veštine odlučivanja, u koordinaciji sa relevantnim stručnim osobljem organizacije izrađuju i održavaju dokumentaciju HACCP sistema.

Samo kandidati koji uspešno polože ispit i ispune sve zahteve za sertifikaciju biće sertifikovani. Sertifikacija se dodeljuje na period od 3 godine. Komisija za sertifikaciju sertifikacionog tela BSC centra je isključivo odgovorna za donošenje odluke o sertifikaciji osoba.

Trenutno, Sertifikaciono telo BSC centra je razvilo šeme sertifikacije HACCP sistem administratora u industrijama mesa, mleka i mlinsko-pekarskoj industriji.

Kome je sertifikacija namenjena?

Sertifikacija je namenjena svim osobama koje učestvuju u implementaciji i održavanju HACCP sistema u organizaciji koja se bavi proizvodnjom, preradom i dristribucijom prehrambenih proizvoda. Osnovni cilj sertifikacije je potvrda kompetentnosti ovih osoba.

Značaj i prednosti sertifikacije

  • Potvrda znanja i veština osoba koje rade na poslovima vezanim za sistem upravljanja bezbednošću hrane i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom upravljanja bezbednošću hrane;
  • potvrda kompetentnosti stručnih lica odgovornih za upravljanje HACCP sistemom;
  • Obavezuje sertifikovane osobe na stalni profesionalni razvoj, praćenje i usaglašenost sa važećim zakonima i propisima u oblasti bezbednosti hrane;
  • Potencijal za napredovanje u karijeri.

Zahtevi za sertifikaciju osoba

Zahtevi za sertifikaciju HACCP sistem administratora u određenim kategorijama dati su na sledećim stranicama:

HACCP sistem adminsitrator u industriji mesa

HACCP sistem administrator u industriji mleka

HACCP sistem administrator u mlinsko-pekarskoj industriji 

 

Prijava za sertifikaciju osoba

preuzmi prijavu ... Popunjenu prijavu pošaljite na office@bsccentar.rs