Aktuelnosti

RADNA POSETA "SCORPION ABRASIVE" d.o.o.

2024-03-14

Aktivnosti BSC Informativnog centra usmerene su ka pomoći malim i srednjim preduzećima kroz pružanje savetodavnih usluga i obuka u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za  ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana i usluga na evropsko tržište.

BSC Infоrmаtivni cеntаr је u 2011.gоdini nаbаviо оprеmu i dао nа upоtrеbu- multifunkciоnаlnu mаšinu zа tеstirаnjе rеznih i brusnih plоčа nа sigurnоst pо ОSА stаndаrdu prеduzеću Scorpion Abrasive iz Vojke. Srеdstvа su dоbiјеnа оd Аustriјskе rаzvојnе аgеnciје (АDА), sа cilјеm pоvеćаnjа kоnkurеntnоsti nаših prоizvоdа nа еvrоpskоm tržištu. Оbzirоm nа pоstојеću оprеmu cеntаr ćе pružаti uslugе i u оblаsti tеstirаnjа prоizvоdа (trеnutnоје u tоku priprеmа zа mоgućnоst tеstirаnjа niskо-nаpоnskih urеđаја, i brusnih аlаtа).

Jedna od osnovnih uloga BSC Informativnog centra je da bude pokretač privrednog razvoja naše pokrajine.

Delegacija Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju koju su činili direktor Slavenko Unković,Đorđe Marinkov i Ivan Knežević posetila je Scorpion Abrasive i uverila se u profesionalan odnos prema dobijenoj opremi na principima dobrog domaćina.

Vlasnik i direktor firme Scorpion abrasive Dejan Dukić, zahvalio se BSC centru na dosadašnjoj podršci.Takođe, dogovoreni su modeli proširenja saradnje u narednom periodu.

Scorpion abrasive je brend koji je apsolutni hit na našem tržištu u svetu abraziva i skup je svih svetskih inovativnih rešenja iz ove oblasti. Brusni diskovi sa kojima prednjači na tržištu izrađeni su na poliamidnoj podlozi sa staklenim vlaknima. Flap diskovi se proizvode od novog ultra oštrog rafiniranog zrna Zirkonium abrasive sa podlogom koja omogućava univerzalnu primenu: STEEL, INOX, WOOD,.. materijale.


Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...