NAZIV OBUKE

IATF 16949 Basic

IATF 16949, kontekst i zahtevi standarda

Cilj IATF 16949:2016 je razvoj sistema upravljanja kvalitetom koji:
-Podržava kontinuirana unapređenja
-Daje prioritet izbegavanju otkaza
-Podržava smanjenje varijacija i rasipanja u lancu nabavke

IATF 16949:2016 definiše osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom za kompanije u autoindustriji sa snažnom orjentacijom prema kupcu jer integriše i posebne zahteve kupaca autoindustrije.

Standard IATF 16949 donosi brojne promene, a među najznačajnijima su:
-Razmišljanje na bazi rizika
-Bezbednost proizvoda
-Analizu otkaza i proces NTF
-Naučene lekcije − upravljanje znanjem
-Inicijalni pristup upravljanju žalbama
-Integracija razvoja ugrađenog softvera i izmene

IATF 16949 Basic može da se ponudi u dve verzije u trajanju od 2h (sata) do 2 dana

1. IATF 16949, kontekst, i zahtevi standarda kvaliteta u autoindustriji

2. IATF 16949, kontekst, i zahtevi standarda

Napomena: Postoji trening u različitim verzijama, od verzije za top management (2h do 1 dana), do obuke za širi krug zaposlenih (1-2 dana). Još uvek važi verzija iz 2016, očekuje se skorije emitovanje novog standarda.

 Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 2 sata do 2 dana

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...