Naš tim

Slavenko Unković

direktor


Luka Todorović

organizator obuka

Jelena Torbica

samostalni inženjer sistema menadžmenta

Sofija Mihić

vodeći inženjer sistema menadžmenta
Đorđe Marinkov

Đorđe Marinkov

inženjer za operativne poslove
Mila Milenković

Mila Milenković

prevodilac- za engleski jezik

Marija Zeljković

samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Srđan Vujaković

Srđan Vujaković

tehnički sekretar

Milijana Stjepić

samostalni inženjer za implementaciju menadžment sistema

Ivan Knežević

službenik za odnose sa javnošću i marketing