Aktuelnosti

Obuka "Upravljanje otpadom"

2023-11-01

Nesistematično i neadekvatno postupanje sa otpadom predstavlja jedan od najvećih problema politike životne sredine u Srbiji.
Ovakvo stanje je prevashodno posledica neizgrađenog stava društva prema otpadu, nerazumevanja zašto je bitno upravljati otpadom i neshvatanja pozitivnih efekata ovog procesa.
Na koji način vaša kompanija postupa sa otpadom?
Obuka "Upravljanje otpadom" održaće se 09. i 10. novembra 2023. godine.

Formiranje grupa je u toku, prijavite sebe ili svog zaposlenog na obuku.
Saznajte koji su najefikasniji načini za upravljanje otpadom i upoznajte se sa aktuelnim propisima iz oblasti upravljanja otpadom.


Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...