NAZIV OBUKE

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

S obzirom da je zdravlje i bezbednost na radu veoma važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, razvili smo ovaj seminar sa ciljem da pomogne svim preduzećima da što lakše zadovolje zakonsku obavezu kao i da primene, integrišu i sertifikuju sistem integrisanog menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih standarda.

Cilj seminara: Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Dnevni raspored rada: Seminar se organizuje u prostorijama BSC Informativnog Centra.

Satnica kursa data je u nastavku.

Način rada na seminaru: Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Kursni materijal: Kopija slajdova sa prezentacija se dostavlja učesnicima na početku seminara.

Nakon odslušanog seminara učesnici dobijaju sertifikat o odslušanoj obuci.

Iskoristite priliku i prijavite se!

Kotizacija : 15.000,00 RSD po polazniku

 

 


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...