NAZIV OBUKE

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

S obzirom da je zdravlje i bezbednost na radu veoma važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, razvili smo ovaj seminar sa ciljem da pomogne svim preduzećima da što lakše zadovolje zakonsku obavezu kao i da primene, integrišu i sertifikuju sistem integrisanog menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih standarda. Cilj seminara: Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Dnevni raspored rada: Seminar se organizuje u prostorijama BSC Informativnog Centra. Satnica kursa data je u nastavku. Način rada na seminaru: Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle. Kursni materijal: Kopija slajdova sa prezentacija se dostavlja učesnicima na početku seminara. Nakon odslušanog seminara učesnici dobijaju sertifikat o odslušanoj obuci.Iskoristite priliku i prijavite se! Kotizacija: Kotizacija : 12.000,00 RSD po polazniku Za organizacije koje prijave više od tri polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10 %. Kotizaciju uplatiti na žiro račun Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju: Broj računa : 840-949668-14 Poziv na broj : 97 86808237423310004411 Svrha uplate : "Kako implementirati zahteve standarda ISO 45001 i preći sa OHSAS 18001"

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...