Obuke

Obuke

Svi seminari u organizaciji BSC-a biće realizovani čim se prijavi dovoljan broj polaznika. Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

Saznaj više Prijavi se

SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020

Saznaj više Prijavi se

Zahtevi IFS Food standarda-verzija 8 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 8

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Saznaj više Prijavi se

Zahtevi standarda BRC food verzija 9

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

Saznaj više Prijavi se

FSSC 22000 menadžment sistem za bezbednost hrane

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija 6

Saznaj više Prijavi se

Obuka za HACCP sistem administratora u skladu sa Codex Alimentarius 2020

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Saznaj više Prijavi se

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Cilj seminara je edukacija i informisanost proizvođača o zahtevima CE označavanja.

Saznaj više Prijavi se

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Saznaj više Prijavi se

Obuka za referente energetske efikasnosti

Obuka je namenjena svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koje interesuje energetska efikasnost.

Saznaj više Prijavi se

Poslovno ponašanje

Podizanje nivoa svesti, opšte komunikacije, kulture govora i ponašanja, - unapređenje kvaliteta poslovnog ponašanja u sektoru MSP, - umetnost poslovnog pregovaranja.

Saznaj više Prijavi se

PRIJAVA ZA OBUKU

Iskoristite i Vi svoju priliku i prijavite se što pre. Broj polaznika je ograničen.
 
 
 
 
 

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...