NAZIV OBUKE

Problem Solving / 8D

Problem Solving, metodologija za rešavanje problema

Problem Solving / 8D može da se izvodi u dve verzije:

1.Problem Solving, metodologija za rešavanje problema u autoindustriji

2.Problem Solving, metodologija za rešavanje problema

Napomena: Problem solving je nužan u autoindustriji, ponegde samo za rešavanje reklamacija, a ponegde i interno takođe, ako je opšte, radi se verzija od 1 i 2 dana, sa uvodom i pokrivanjem tri pristupa: A3, G8D, VDA 8D I Six Sigma, sa više težišta na metodoligama G8D I VDA 8D (novi nemački standard od 2022).

Ukoliko se traži neka od ovih specifičnih metodologija, tada se radi kao 1 dan, a tada je to obično G8D ili novi VDA 8D.

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1-2 dana

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...