NAZIV OBUKE

5S

5S, metodologija za uvođenje reda u radnom prostoru

Proizvodacke kompanije se danas suocavaju sa veoma jakim zahtevima kupaca, koji se stalno menjaju, sa skracivanjem rokova isporuke i skracivanjem životnog ciklusa proizvoda. Jedini nacin da se opstane je da se inovira razvoj proizvoda i bude dovoljno fleksibilan u proizvodnji.

Osnova svemu ovome treba da bude primena 5S. Metod unapredenja ne može uspeti bez osnova u organizaciji i standardizaciji koju nudi 5S, i ovde je razlog zašto kompanije sa aspiracijom da budu svetske primenjuju 5S pristup i u pogonu i u administraciji.

5S su grupa tehnika koja promoviše organizaciju radnog prostora, privrženost standardima i pojacava duh stalnih unapredenja.

5S može da se izvodi u dve verzije

1.5S, metodologija za uvođenje reda u radnom prostoru u autoindustriji

2.5S, metodologija za uvođenje reda u radnom prostoru

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1 dan

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...