NAZIV OBUKE

Obuka za referente energetske efikasnosti

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan
Program obuke - III dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

ENERG1.png

Cilj seminara:

Unapređenje energetske efikasnosti našeg energetskog sektora, usled teške ekonomske situacije, nedovoljno iskorišćenih postojećih proizvodnih i industrijskih kapaciteta u odnosu na zemlje regiona.

Dnevni raspored rada:

Kurs se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na seminaru:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

 

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka kursa.

Nakon odslušanog seminara, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

 


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...