NAZIV OBUKE

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: DAN 1.
DAN 2.

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

IMS1.png

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Dnevni raspored rada:

Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica kursa data je u nastavku.

Način rada na seminaru:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Kursni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima na početku seminara.

Nakon odslušanog seminara i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom seminaru, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...