NAZIV OBUKE

VDA 6.5 Product Audit

Interni VDA 6.5 auditor, kvalifikovan za sprovođenje VDA 6.5 internih audita proizvoda

 Obučava obično inspektore koji rade dopunska merenja I kontrolisanja konkretnog proizvoda za
konkretnog kupca (imamo novi standard od 2020).

VDA 6.5 Produst Audit, može da se izvodi u dve verzije:

Opis 1: VDA 6.5 auditor proizvoda, obuka za auditora proizvoda u autoindustriji po nemačkom standardu

Opis 2: Interni VDA 6.5 auditor, kvalifikovan za sprovođenje VDA 6.5 internih audita proizvoda

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1 dan

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...