NAZIV OBUKE

Upravljanje otpadom

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

OTPAD1a.jpg

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti upravljanja otpadom .

Dnevni raspored rada:

Kurs se organizuje on-line iz prostorija BSC centra. Satnica kursa podataka je u Prilogu.

Način rada na seminaru:

  • Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na primerima iz prakse.
  • Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.
  • U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.
Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar moguće je prilagoditi specifičnim potrebama organizacija nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacijama koja predstavlja učesnike pre početka seminara.

Nakon odslušanog seminara, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kotizacija:
15.000,00 RSD po polazniku


Formiranje grupa je u toku, prijavite se na vreme!


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...