NAZIV OBUKE

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

CE.png

Cilj kursa:

Bolje razumevanje principa Novog pristupa direktiva sa posebnim naglaskom na CE označavanje.Kako plasirati proizvod na tržište EU i koje sve procedure proizvođač mora da zadovolji da bi mogao plasirati svoj proizvod na zahtevnom tržištu EU.

Dnevni raspored rada:

Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica seminara data je u Prilogu.

Preduslov:

fakultetska diploma/diploma više škole, 4 godine radnog iskustva (od kojih najmanje 2 u području upravljanja kvalitetom ili kontrole kvaliteta)

Način rada na seminaru:

Organizator obezbeđuje kvalitet izvođenja obuke i štampanje radnog materijala koji se koristi tokom obuke. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle. 

Nakon odslušanog seminara polaznici dobijaju sertifikat .

 


Predavači:

d_djotrovic.jpg

Dragoslav Đorović

dipl. inž.

TÜV Rheinland Group, Beograd

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...