NAZIV OBUKE

FSSC 22000 menadžment sistem za bezbednost hrane

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Prvi dan
Drugi dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

FSSCa.jpg

Verzija ISO 22000 iz 2018. godine revidirana je sa značajnim promenama i objavljena 19. juna 2018. godine.

Cilj revizije bio je da se usklade zahtevi za upravljanje bezbednošću hrane na globalnom nivou. Standard treba da osigura bezbednost hrane u čitavom lancu snabdevanja od njive do trpeze. Standard ne daje specifične kriterijume za performantnost FSMS-a, niti propisuje dizajn sistema upravljanja.

Standard je zasnovan na Aneks-u SL ISO direktiva, visoko uređene strukture (high-level structure - HLS) koja standardizuje naslove podzahteva, osnovni tekst, zajedničke pojmove i osnovne definicije radi poboljšanja kompatibilnosti i usklađivanja sa drugim ISO standardima sistema upravljanja, kao što su ISO 9001 i ISO 14001.
Neke od promena u ISO 22000: 2018 u odnosu na ISO 22000: 2005 je zahtevao HLS, dok su neke specifične za upravljanje bezbednošću hrane.

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija 6

Dnevni raspored rada:

  • Obuka se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaku obuku koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

 

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke.

Nakon odslušane obuke i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

 

 

Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

Broj učesnika je ograničen.
Iskoristite i Vi priliku i prijavite se!


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...