NAZIV OBUKE

SPC

SPC, metodologija za statističke studije specijalnih karakteristika proizvoda/procesa

Statističke metode su poznate širem krugu ljudi, i nisu velika nepoznanica. Statistički režim u nadzoru proizvoda i procesa proističe iz prethodno urađenih FMEA analiza, i sadržan je i Kontrolnim planovima, gde se posebno fokusira statistički režim za specijalne karakteristike proizvoda i perfomanse procesa. U auto industriji je uobičajeno da se govori o izvorima varijacija, koji koji se statistički prevode u „glas procesa“ (VOP), a koji je nužno uporediti sa tehničkim specifikacijama, koje su „glas kupca“ (VOC). 

SPC može da se izvodi u dve verzije:

1.SPC, metodologija za statističke studije proizvoda/procesa u autoindustriji

2.SPC, metodologija za statističke studije specijalnih karakteristika proizvoda/procesa

Napomena:  Za specijalne karakteristike u autoindustriji moraju se pratiti i statistički parametri koji se dobijaju kroz statističke studije, sa strogim granicama i reprezentativnim uzorkovanjem.

Polaznicima se nude  i neke osnove six sigma usput (korelacije sa regresijama, DOE I sl.).

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 2 dana

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...