NAZIV OBUKE

SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

IMG_2342.JPG

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kao i razvoja veština koje će omogućiti organizaciju i realizaciju zahteva standarda.

Dnevni raspored rada:

Obuka se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica je data u Prilogu.

Način rada na obuci:

Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada u grupama.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Materijal za obuku:

Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke.

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni.

Iskoristite priliku, prijavite se !

Broj učesnika ograničen.


Predavači:

m_djogo.jpg

Mirjana Đogo

dipl. Ing. Tehnologije

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...