NAZIV OBUKE

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan I
Dan II

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

iso-iec.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu zahteva standarde SRPS ISO / IEC 17025: 2017 , kao i razvoj veštine koji će omogućiti organizaciju i realizaciju internih provera.

Dnevni raspored rada:

Obuka se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica je data u Prilogu.

Na zahtev zainteresovanih strana obuku je moguće izvoditi i na adresi poručioca usluge.

Način rada na obuci:

Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe u konkretnim situacijama. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupi. Po završetku svake vežbe izvodi se prezentacija rada u grupi.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima uz raspravu o temi i konkretnim slučajevima.
U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Nastavni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacijama koje učesnici dobijaju pre početka obuke.

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni!

Prijave su u toku!

Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku


Broj učesnika je ograničen.
Iskoristite priliku i prijavite se!

 


Predavači:

m_djogo.jpg

Mirjana Đogo

dipl. Ing. Tehnologije

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...