NAZIV OBUKE

MSA (GR/R)

MSA, metodologija za kalkulisanje varijacija merenja unutar statističkih studija

FMEA metoda nas je usmerila na rizike, primenom Kontrolnih planova smo postavili kontrole za obuzdavanje rizika, uključujući primenu odgovarajućih statističkih metoda, čime ćemo dobiti pouzdane procese, ali pod uslovom da možemo verovati dobijenim merenjima. Osim što naša merila moraju biti baždarena, i imati sledljivost do nacionalnih standarda, naša merenja moraju imati i moguću grešku merenja u prihvatljivim okvirima. Praktično se na terenu okupi obično 3 operatera, koji 2-3 puta ponavljaju merenja makar 10 proizvoda, istom opremom i metodologijom. MSA analiza se bavi kalkulisanjem prisutne greške merenja, koja je „šum“ u našim podacima, koji kontaminira neše varijacije (bias), i ometa nas da vidimo realnu sliku varijacija našeg procesa. Do kalkulacije greške merenja se dolazi ukrštanjem greške samog merila, i greške operatera, onoga koji rukuje merilom pri merenju.

Kao i u slučaju SPC-a, ova metoda se primenjuje i za varijabilne i za atributivne karakteristike. 

MSA  može da se izvodi u dve verzije:

1.MSA, metodologija za kalkulisanje varijacija merenja unutar statističkih studija

2.MSA, metodologija za kalkulisanje varijacija merenja unutar statističkih studija

Napomena: Kao sastavni deo statističkih studija, sa ovim proveravamo kredibilnost merenja, prisustvo “greške” merenja, koja mora biti dovoljno mala da bise nastavilo. Ovaj trening ide obično uz SPC, kao paket, što je razumljivo, tako se i praktično radi, ali nekad se naručuje i posebno.

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1 dan

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...