NAZIV OBUKE

Obuka za HACCP sistem administratora u skladu sa Codex Alimentarius 2020

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

haccp2a.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešan primenu sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Dnevni raspored rada:

Kurs se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na obući:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe u konkretnim situacijama. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupi. Po završetku svake vežbe izvodi se prezentacija rada u grupi.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa polaznicima kursa uz diskusiju o temi i konkretnim slučajevima.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaku obuku koju organizuje BSC Informativni centar moguće je prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacijama koja predstavlja učesnike pre početka kursa.

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koji posle mogu uspešno da se primene u praksi, tj. mogu biti vođa HACCP tima ili mogu raditi interne provere.

Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

 Obuka će se realizovati kada se grupa popuni!

Iskoristite priliku i prijavite se !!!

Broj mesta ograničen.


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...