Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000:2010.

Saznaj više

OBUKA ZA HACCP SISTEM ADMINISTRATORA

Iskoristite i Vi priliku i po subvencionisanim cenama steknite teorijska znanja i praktična iskustva potrebnih za uspešnu primenu sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Obuka će se održati 25. i 26. septembra 2019. god.

Saznaj više

Zahtevi IFS standarda, verzija 6 sa dodatnim treningom za interne proverivače

Saznaj više

BSC Obuke

Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

Upravljanje projektima

U skladu sa sve većim interesovanjem i sve značajnijom tržišnom ulogom koju ima, razvijen je seminar „Upravljanje projektima”, kako bi se olakšalo poslovanje MSP.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima (mogućnostima) doprinosi da odluke koje donosimo budu profesionalnije i da se smanji mogućnost greške.

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

iphone 2

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Cilj seminara je edukacija i informisanost proizvođača o zahtevima CE označavanja.

Obuka za HACCP sistem administratora

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

NOVA OBUKA Zahtevi IFS standarda-verzija 6 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 6

Aktuelno

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Saznaj više...

Implementacija ISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda .

Saznaj više...

CE označavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Sertifikacija osoba

BSC Informativni centar je u postupku akreditacije za sertifikaciju HACCP sistem administratora, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

Saznaj više...

AAA Srpski znak usaglašenosti

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 6615 473 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...