NAZIV OBUKE

Zahtevi IFS Food standarda-verzija 8 sa internim proverama

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za upravljanje sistemima bezbednosti hrane IFS (International Food Standard) - verzija 8 - promene u standardu.

Šta je to što donosi novu verziju i kako se pripremiti na uvođenje izmena?

IFS Food verzija 8 pokriva šest primarnih oblasti poslovanja i svi se smatraju ključnim za uspostavljanje efikasnih procesa koji garantuju sigurnost i kvalitet proizvoda.
 
Upravljanje i posvećenost - pregled posvećenosti višeg menadžmenta podršci održivosti kulture bezbednosti hrane i politike osiguranja kvaliteta.
Sistem za upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane - potreban za ispunjavanje zakonskih zahteva i zahteva za bezbednost hrane, kao i specifikacija kupaca.
Upravljanje resursima - upravljanje ljudskim resursima, radnim uslovima, higijenom i sanitarnim uslovima kako bi se osigurala sigurnost proizvoda.
Operativni procesi - proizvodnja sigurnih, kvalitetnih proizvoda prema specifikacijama kupca.
Merenja, analiza i poboljšanja - inspekcije, validacija procesa i upravljanje žalbama i korektivne mere.
Plan za odbranu hrane - zaštita integriteta kompanije i proizvedenih proizvoda.
 
Nakon ovog seminara ...

•           znate sve važne promene i inovacije standarda

•           znate koji će promenjeni propisi odrediti budući proces revizije

•           možete preduzeti potrebne mere i uspešno primeniti zahteve standarda

 

Kome je ovaj seminar važan?

Menadžeri kvaliteta koji uspostavljaju ili nadgledaju IFS Food Version 8 sistem i operativne menadžere i menadžersko osoblje, kao i zaposlene iz QMS-a , higijenske službenike i interne revizore za sisteme menadžmenta koji žele da razumeju inovacije IFS 8.

Dnevni raspored rada:

  • Obuka se organizuje u prostorijama BSC centra.
    Satnica obuke data je u prilogu.

Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe u konkretnim situacijama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaka obuka koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacijama koja predstavlja učesnike pre početka obuke

Nakon odslušanih obuka i uspešno položenih ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koja će nakon toga moći uspešno da se primeni u praksi.

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni!

Prijave su u toku!

Kotizacija:

15.000,00 RSD  po polazniku

Broj učesnika je ograničen.

Prijavite se !!!


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...