Obuke u organizaciji BSC-a

Obuke u organizaciji BSC-a

Svi seminari u organizaciji BSC-a biće realizovani čim se prijavi dovoljan broj polaznika. Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

Saznaj više Prijavi se

SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020

Saznaj više Prijavi se

Zahtevi IFS Food standarda-verzija 8 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 8

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Saznaj više Prijavi se

Zahtevi standarda BRC food verzija 9

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

Saznaj više Prijavi se

FSSC 22000 menadžment sistem za bezbednost hrane

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija 6

Saznaj više Prijavi se

Obuka za HACCP sistem administratora u skladu sa Codex Alimentarius 2020

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Saznaj više Prijavi se

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Cilj seminara je edukacija i informisanost proizvođača o zahtevima CE označavanja.

Saznaj više Prijavi se

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Saznaj više Prijavi se

Obuka za referente energetske efikasnosti

Obuka je namenjena svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koje interesuje energetska efikasnost.

Saznaj više Prijavi se

Poslovno ponašanje

Podizanje nivoa svesti, opšte komunikacije, kulture govora i ponašanja, - unapređenje kvaliteta poslovnog ponašanja u sektoru MSP, - umetnost poslovnog pregovaranja.

Saznaj više Prijavi se

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...
Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

Obuke se realizuju kada se formira grupa. Nakon formiranja grupe, svi prijavljeni polaznici se obaveštavaju o tačnom terminu kao i programu obuke minimum 1-2 nedelje pre početka.

Broj polaznika je ograničen.

Iskoristite i Vi svoju priliku i prijavite se što pre.

PRIJAVA ZA OBUKU

Iskoristite i Vi svoju priliku i prijavite se što pre. Broj polaznika je ograničen.
 
 
 
 
 

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...