NAZIV OBUKE

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Prvi dan
Drugi dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

FSSCa.jpg

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija 4.1.

Dnevni raspored rada:

  • Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na seminaru:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima seminara uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

 

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka seminara

Nakon odslušanog seminara i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom seminaru, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

 Preduslov za prisustvo seminaru:

Kao preduslov za prisustvo na seminaru potrebno je da je kandidat prethodno završio obuku za HACCP sistem administratora.

Kotizacija:

12.000,00 RSD po polazniku


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

TMS CEE, Beograd

m_djogo.jpg

Mirjana Đogo

dipl. Ing. Tehnologije

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...