NAZIV OBUKE

FSSC 22000 version

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Prvi dan
Drugi dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

FSSCa.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija

Dnevni raspored rada:

  • Obuka se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaku obuku koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

 

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke.

Nakon odslušane obuke i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

 Preduslov za prisustvo obuci:

Kao preduslov za prisustvo na obuci potrebno je da je kandidat prethodno završio obuku za HACCP sistem administratora.

Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

Broj učesnika je ograničen.
Iskoristite i Vi priliku i prijavite se!


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...