NAZIV OBUKE

Zahtevi IFS standarda-verzija 6 sa internim proverama

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2
Dan 3

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

ifs_standard.jpg

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 6

Dnevni raspored rada:

  • Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na seminaru:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima seminara uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka seminara

Nakon odslušanog seminara i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom seminaru, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

 

Kotizacija:

18.000,00 RSD po polazniku


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...