Aktuelnosti - arhiva

Koliko je energetski efikasna vaša kompanija?

2019-02-15

bsc.jpg

Sve što radimo povezano je sa energijom u nekom njenom obliku. U mnogim organizacijama, potrošnja često prevazilazi potrebe. Zbog toga se savremeno društvo suočava sa problemom nedostatka i nesigurnosti u snabdevanje energijom. Prekomerna potrošnja energije dovodi i do mnogo ozbiljnijih problema, kao što su zagađenje životne sredine i klimatske promene.

Kako bi se negativni uticaji smanjili, a posledice izbegle, neophodna je efikasna upotreba energije na svim nivoima. Često se energetska efikasnost izjednačava sa štednjom, ali su to dva različita termina. Štednja uvek podrazumeva neku vrstu odricanja dok efikasna upotreba energije nikad ne narušava uslove funkcionisanja vaših procesa. Krajnji cilj efikasne upotrebe energije je minimalna potrošnja koja doprinosi poboljšanju kvaliteta života i rada, kao i većoj konkurentnosti proizvodnje.

Od  2013. godine u našoj zemlji povećava se broj kompanija koje imaju uspostavljen sertifikovan sistem menadžmenta energijom, u skladu sa zahtevima standarda SRPSEN ISO 5000:2012. Da li i vaša kompanija ima uspostavljen ovaj sistem i osobu koja je zadužena za implementaciju? Upravljanje energijom podrazumeva bavljenje energijom u svim strukturama kompanije kako bi se potrošnja svela na minimum, a samim tim i troškovi.

Za energetsku politiku odgovorno je rukovodstvo, ali i svi zaposleni. Zbog toga je potrebno da u svakoj kompaniji bude izgrađena svest o važnosti energije i njenoj racionalnoj upotrebi. Kako se to postiže?

Uspostavljanjem i razvojem kulture racionalne potrošnje energije kroz stalnu komunikaciju, edukaciju i programe za podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti.


Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...