Sve trening organizacije koje žele svoje obuke da registruju kao odobrene od strane Sertifikacionog tela BSC-a, treba da dostave Sertifikacionom telu popunjenu Prijavu za odobravanje trening organizacija i obuka, kao i sve potrebne zapise koji se Prijavom zahtevaju.

Listu odobrenih trening organizacija i obuka možete pogledati ovde.