FSSC 22000

Koje su to novine i kako ih primeniti saznajte na našem seminaru FSSC 22000 verzija 6. Obuka će se realizovati kada se grupa popuni. Prijavljivanje je u toku!

Saznaj više

Zahtevi IFS Food standarda - verzija 8

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni! Prijave su u toku!

Saznaj više

Obuka za HACCP sistem administratora u skladu sa Codex Alimentarius 2020

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni! Prijave su u toku!

Saznaj više

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni. Prijave su u toku!

Saznaj više

BSC Obuke

Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

NOVA OBUKA SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020

NOVA OBUKA Zahtevi IFS Food standarda-verzija 8 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 8

iphone 2

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Zahtevi standarda BRC food verzija 9

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

NOVA OBUKA FSSC 22000 menadžment sistem za bezbednost hrane

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000 verzija 6

Aktuelno

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Saznaj više...

Implementacija ISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda .

Saznaj više...

CE označavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Sertifikacija osoba

BSC Informativni centar je u postupku akreditacije za sertifikaciju HACCP sistem administratora, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

Saznaj više...

AAA Srpski znak usaglašenosti

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...