Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000:2010.

Saznaj više

Oporavak, produktivnost i efikasnost na poslu posle krize

Saznaj više

BSC Centar - video podrške. Ostani kod kuće !!!

Ogroman aplauz podrške upućujemo svima onima koji se u ovim kriznim trenucima svetske pandemije covid-19 brinu o našim potrebama, našoj bezbednosti i našim životima i koji sve nas stavljaju ispred svojih porodica i svojih najbližih! Dragi ljudi, hvala vam! Budimo solidarni, budimo odgovorni! Ostanimo kod kuće!

Saznaj više

OBUKA ZA HACCP SISTEM ADMINISTRATORA

Iskoristite i Vi priliku i po subvencionisanim cenama steknite teorijska znanja i praktična iskustva potrebnih za uspešnu primenu sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Saznaj više

Zahtevi IFS standarda, verzija 6 sa dodatnim treningom za interne proverivače

Saznaj više

BSC Obuke

Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

Zahtevi standarda BRC food verzija 8

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

NOVA OBUKA Zahtevi IFS standarda-verzija 6.1 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 6

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC

iphone 2

Obuka za HACCP sistem administratora

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

NOVA OBUKA SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020

Aktuelno

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Saznaj više...

Implementacija ISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda .

Saznaj više...

CE označavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Sertifikacija osoba

BSC Informativni centar je u postupku akreditacije za sertifikaciju HACCP sistem administratora, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

Saznaj više...

AAA Srpski znak usaglašenosti

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 6615 473 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...