NAZIV OBUKE

LEAN (inc VSM, Kaizen event…)

LEAN (TPS), metodologija koju koristi Toyota

Lean je ukratko paket alata nastalih u kompaniji Toyota u decenijama posle II Svetskog rata.Do 80-tih se već jasno prepoznavao set alata obično nazivan TPS (Toyota Production System) ili Lean proizvodnja, iako se možda i najbolji elementi ne odnose na samu proizvodnju (recimo razvoj novih proizvoda ili razvoj dobavljača). Posednjih 10-tak godina se često vezuje sa problem solving metodologijom Six Sigma, pod nazivom Lean Six Sigma, a u tom paketu predstavlja ključni set alata unutar struktura koje se uspostavljaju pod nazivima tipa „Continiuos improvement management“, „Bussiness exellance management“ itd.

5 Principa Lean-a: prate logiku knjige „Lean thinking“, autora J.P.Womack-a. Prati se 5 principa: 1 prepoznati rasipanja (7 wastes, CVA, BVA, NVA,…), 2 VSM mapiranje procesa, 3 postizanje toka procesa (balansiranje procesa, takt vreme,…), 4 prelazak sa „push“ na „pull“ sistem, i 5 težnja ka perfekciji.

LEAN (inc VSM, Kaizen event…) može da se izvodi u dve verzije:

1.LEAN (TPS), metodologija koju koristi Toyota u autoindustriji

2.LEAN (TPS), metodologija koju koristi Toyota

Napomena: Učimo kako da usklađivanjem ritma i skraćivanjem procesa budemo efikasniji.

Treninzi za top menadžere su 1 dan.
Verzije od 3 i 4 dana su vezane za obilazak same proizvodnje,  izradu VSM mapa, ili realizaciju celog Kaizen event-a.

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1-4 dana

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...