Aktuelnosti

Osnove upravljanja zaštitom životne sredine

2024-01-29

Stanovništvo Evrope čini 12% od ukupne svetske populacije,a stvara oko 70% otpada!
Prosečno, svaki stanovnik Srbije dnevno 'proizvede’ 1 kg otpada, što znači da četvoročlana porodica godišnje odbaci oko jedne tone.

Životna sredina predstavlja okruženje u kojem određena organizacija radi, uključujući vazduh, vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.
Briga o životnoj sredini je prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.
PKC Wiring Systems DOO je kompanija sa sedištem u Smederevu specijalizovana za proizvodnju kablovskih snopova za industriju komercijalnih vozila, posebno za teške i srednje teške kamione.
Svešću i brigom o neophodnosti zaštite životne sredine i aktivnim programom celoživotnog učenja PKC Wiring Systems d.o.o. prepoznao je BSC Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikciju kao pouzdanog i profesionalnog partnera za organizaciju obuke za standard ISO 14001:2015.


Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...