NAZIV OBUKE

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

U okviru poslovno-tehnička saradnje, Institut za standardizaciju Srbije i BSC Centar organizuju seminar:

 „Kako implementirati zahteve standarda ISO 45001 i preći sa OHSAS 18001

S obzirom da je zdravlje i bezbednost na radu veoma  važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, razvili smo ovaj seminar sa ciljem da pomogne svim preduzećima da što lakše zadovolje zakonsku obavezu kao i da primene, integrišu i sertifikuju sistem integrisanog menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih standarda.  

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Dnevni raspored rada:

Seminar se organizuje u prostorijama BSC Informativnog Centra. Satnica kursa data je u nastavku.

Način rada na seminaru:

  • Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja.
  • Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.
  • U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Kursni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacija se dostavlja učesnicima na početku seminara.

Nakon odslušanog seminara učesnici dobijaju sertifikat o odslušanoj obuci.

Seminar će se održati 02. marta (utorak) 2021. godine.

U skladu sa merama i preporukama Vlade Srbije vezano za pandemiju virusa Covid-19 obuka će se održati on-line.

Iskoristite priliku i prijavite se!

Kotizacija:

Kotizacija :  8.000,00 RSD po polazniku

Za organizacije koje prijave više od tri polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10 %. 

Kotizaciju uplatiti  na žiro račun Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju:

Broj računa : 840-949668-14

Poziv na broj   : 97 86808237423310004411

Svrha uplate : "Kako implementirati zahteve standarda ISO 45001 i preći sa OHSAS 18001"

 


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...