Obuke u organizaciji BSC-a

Obuke u organizaciji BSC-a

Svi seminari u organizaciji BSC-a biće realizovani čim se prijavi dovoljan broj polaznika. Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

Zahtevi standarda BRC food verzija 8

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

Saznaj više Prijavi se

Zahtevi IFS standarda-verzija 6.1 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 6

Saznaj više Prijavi se

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC

Saznaj više Prijavi se

Obuka za HACCP sistem administratora

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

Saznaj više Prijavi se

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

Saznaj više Prijavi se

SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - ISO 45001

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Saznaj više Prijavi se

Oporavak, produktivnost i efikasnost na poslu posle krize

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Saznaj više Prijavi se

Kako poboljšati kvalitet menadžmenta

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za unapređenje uspešnosti poslovanja

Saznaj više Prijavi se

Menadžment energijom

Jednodnevni seminar namenjen svima onima koji nameravaju da implementiraju sistem menadžmenta energijom.

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima (mogućnostima) doprinosi da odluke koje donosimo budu profesionalnije i da se smanji mogućnost greške.

Saznaj više Prijavi se

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Cilj seminara je edukacija i informisanost proizvođača o zahtevima CE označavanja.

Saznaj više Prijavi se

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Saznaj više Prijavi se

IRCA Akreditovana obuka za Lead Auditora ISO 9001:2015

BSC Informativni centar, u saradnji sa Lloyd’s Register, organizuje petodnevni IRCA akreditovan kurs za LEAD AUDITORA (vodećeg ocenjivača) za Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015.

Saznaj više Prijavi se

Upravljanje projektima

U skladu sa sve većim interesovanjem i sve značajnijom tržišnom ulogom koju ima, razvijen je seminar „Upravljanje projektima”, kako bi se olakšalo poslovanje MSP.

Saznaj više Prijavi se

Poslovno ponašanje

Podizanje nivoa svesti, opšte komunikacije, kulture govora i ponašanja, - unapređenje kvaliteta poslovnog ponašanja u sektoru MSP, - umetnost poslovnog pregovaranja.

Saznaj više Prijavi se

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...
Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

Obuke se realizuju kada se formira grupa. Nakon formiranja grupe, svi prijavljeni polaznici se obaveštavaju o tačnom terminu kao i programu obuke minimum 1-2 nedelje pre početka.

Broj polaznika je ograničen.

Iskoristite i Vi svoju priliku i prijavite se što pre.

PRIJAVA ZA OBUKU

Iskoristite i Vi svoju priliku i prijavite se što pre. Broj polaznika je ograničen.
 
 
 
 
 

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 6615 473 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...