NAZIV OBUKE

Obuka za HACCP sistem administratora

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

haccp2a.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Dnevni raspored rada:

Kurs se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada u grupama.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaku obuku koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka kursa.

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci , koji posle mogu uspešno da primene u praksi, tj. mogu biti vođe HACCP tima ili mogu raditi interne provere.

Kotizacija:

12.000,00 RSD po polazniku


Broj učesnika je ograničen.
Iskoristite priliku i prijavite se!


Predavači:

jela_petrovic.jpg

Jela Petrović

dipl. inž.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...