NAZIV OBUKE

Zahtevi IFS standarda-verzija 6.1 sa internim proverama

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

ifs_standard.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za upravljanje sistemom bezbednosti hrane IFS (International Food Standard) - verzija 6.1 sa internim proverama

Dnevni raspored rada:

  • Obuka se organizuje on-line iz prostorija BSC centra.
    Satnica kursa podataka je u Prilogu.

Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe u konkretnim situacijama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaka obuka koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacijama koja predstavlja učesnike pre početka obuke

Nakon odslušanih obuka i uspešno položenih ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koja će nakon toga moći uspešno da se primeni u praksi.

Preduslov za prisustvo obuci:

Kao preduslov za prisustvo na obuci potrebno je da je kandidat prethodno završio obuku za administratora HACCP sistema.

U skladu sa merama i preporukama Vlade Srbije vezano za pandemiju virusa Covid-19 obuka će se održavati on-line .

Kotizacija:

12.000,00 RSD  po polazniku

Prijavom tri ili više učesnika iz istih organizacija stiče se pravo na popust na iznos kotizacije.

Broj učesnika je ograničen.

Prijavite se !!!


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...