Naš tim

Milijana Stjepić

direktor


Luka Todorović

Luka Todorović

organizator obuka
Jelena Torbica

Jelena Torbica

samostalni inženjer sistema menadžmenta
Sofija Mihić

Sofija Mihić

vodeći inženjer sistema menadžmenta
Đorđe Marinkov

Đorđe Marinkov

inženjer za operativne poslove
Aleksandar Mićašević

Aleksandar Mićašević

samostalni inženjer za implementaciju menadžment sistema
Mila Milenković

Mila Milenković

prevodilac- za engleski jezik
Marija Zeljković

Marija Zeljković

samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Srđan Vujaković

Srđan Vujaković

tehnički sekretar