Aktuelnosti - arhiva

Zašto je upravljanje rizicima ključno za poslovanje svake firme?

2019-03-01

bsc.jpg

Bez obzira da li ste vlasnik ili rukovodilac preduzeća, vaša najveća odgovornost na ovoj poziciji podrazumeva pravljenje pravih izbora i donošenje odgovarajućih odluka. Zbog velikog broja obaveza i često nedostatka vremena, većinu izbora pravite u neizvesnim okolnostima.

Šta doprinosi tome da u datim okolnostima odluke koje donesete budu ispravne, a procenat greške sveden na minimum? 
Upravljanje rizicima i mogućnostima.

Ukoliko ste svesni ovog segmenta poslovanja, time povećavate  poverenje u rad vašeg preduzeća, poverenje u zaposlene, klijente i sve druge relevantne činioce. Šta je najvažnije u ovom procesu? Prvo, prepoznati rizike, a potom pronaći odgovarajući način da se rizicima upravlja. To je odlučujuće za dalje postojanje i napredovanje vašeg preduzeća.

Osim rizika, za budućnost vašeg preduzeća, važan je odnos koji imate prema neiskorišćenim mogućnostima. Bolja procena pri donošenju strateških i operativnih izbora je jedan od glavnih ciljeva u upravljanju mogućnostima i rizicima.

Šta je ono što upravljanje rizicima omogućava određenoj organizaciji? Najpre da savlada kompleksnost modernog načina upravljanja. Osnovne prednosti upravljanja rizicima su:

  • podsticanje proaktivnog, a ne reaktivnog rukovođenja,
  • unapređenje svesti o potrebi da se u organizaciji identifikuju i analiziraju rizici,
  • poboljšanje procesa utvrđivanja prilika i opasnosti,
  • zadovoljavanje relevantnih zakonskih i regulatornih zahteva, kao i međunarodnih normi.

Ukoliko na uspešan način upravljate rizicima, možete da unapredite korporativno upravljanje, pojačate poverenje zainteresovanih strana, kao i da uspostavite čvrste osnove za donošenje odluka i planiranje.

Bez obzira da li ste svesni važnosti upravljanja rizicima, dobre vesti su da svako preduzeće koje je na tržištu opstalo duže od tri godine već na neki način upravlja rizikom, čak i ako je to samo intuicija rukovodstva. Pitanje je koliko će ta intuicija da potraje i da li će biti dovoljna kada se preduzeće suoči sa ozbiljnim strateškim problemima?

Osnova za opstanak poslovnih subjekata u velikoj meri zavisi od njihovih sposobnosti da predvide promene i da se pripreme za njih. Da li možete sa sigurnošću predvideti baš svaku poslovnu situaciju? Naravno da ne, ali ukoliko dovoljno vremena i energije usmerite na edukaciju, povećano poverenje u odluke koje donosite pokazaće se kroz bolju zaradu i povećanu stabilnost poslovnih odnosa. Koji je vaš sledeći korak?

Sva neophodna znanja koja će vam pomoći da prepoznate kritične tačke i donesete prave odluke, pružiće vam obuka o upravljanju rizicima. Kombinacija teorijskog i praktičnog rada uz vežbe na konkretnim primerima pripremiće vas za svaku situaciju.

Ukoliko želite da saznate više o obuci, kliknite ovde:

http://www.bsccentar.rs/index.php?page=Upravljanje_rizicima

 


Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 2706740 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...