OBUKA ZA HACCP SISTEM ADMINISTRATORA

Obuka će se realizovati 01-02. septembra 2021. Formiranje grupe je u toku, prijavite se na vreme!

Saznaj više

Zahtevi IFS Food standarda - verzija 7

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 7

Saznaj više

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC 22000:2010.

Saznaj više

BSC Obuke

Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.

NOVA OBUKA Zahtevi IFS Food standarda-verzija 7

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 7

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Zahtevi standarda BRC food verzija 8

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food -verzija 8

iphone 2

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC

Obuka za HACCP sistem administratora

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

Aktuelno

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Saznaj više...

Implementacija ISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda .

Saznaj više...

CE označavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Sertifikacija osoba

BSC Informativni centar je u postupku akreditacije za sertifikaciju HACCP sistem administratora, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

Saznaj više...

AAA Srpski znak usaglašenosti

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Saznaj više...

Naši partneri

Saznajte više o obukama BSC-a

Pozovite nas na +381 21 6615 473 ili nam pošaljite E-mail na office@bsccentar.rs Sаznajte više...