NAZIV OBUKE

Menadžment energijom

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra

Jednodnevni seminar namenjen svima onima koji nameravaju  da implementiraju sistem menadžmenta energijom.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa osnovnim zahtevima ovog sitema i na taj način priprepremljeni pristupe implementaciji.

Dnevni raspored rada:

Kurs se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. 

  • Trajanje seminara je jedan radni dan.

Način rada na seminaru:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

 

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka kursa.

 

           CENA PO UČESNIKU: 5.000,00 DINARA


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...