NAZIV OBUKE

Upravljanje rizicima

Mesto održavanja: in-house
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

risk1.jpg

Jednodnevna obuka namenjena svima koji nameravaju, ili se već bave, na sistemski i sistematičan način problemom rizika.

Cilj obuke:

  • Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa svim izazovima u procesu upravljanja rizicima i mogućim rešenjima.  

 

Dnevni raspored rada:

  • Obuka se organizuje u prostorijama Vaše kompanije (in-house).
  • Trajanje obuke je jedan radni dan.
  • Program i satnicu možete videti u nastavku.

Način rada na obuci:

  • Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja.
  • Tokom predavanja primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle. 
Svaku obuku koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Literatura za polaznike je obezbeđena (svaki učesnik dobija kopiju odštampane verzije prezentacija),
Nakon odslušane obuke, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...