NAZIV OBUKE

SRPS ISO/IEC 17025:2017 - Primena zahteva standarda i interne provere

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan I
Dan II

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

iso-iec.jpg

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, kao i razvoja veština koje će omogućiti organizaciju i realizaciju internih provera.

Dnevni raspored rada:

Obuka se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica je data u Prilogu.

Način rada na obuci:

Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada u grupama.

Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Nastavni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke.

Učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

Kotizacija:

12.000,00 RSD po polazniku


Broj učesnika je ograničen.
Iskoristite i Vi priliku i prijavite se!

 


Predavači:

m_djogo.jpg

Mirjana Đogo

dipl. Ing. Tehnologije

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...