bsc1.jpg

Mala IT Akademija

BSC informativni centar Pokrajinske vlade je učestvovao u organizaciji letnje školice programiranja pod nazivom Mala IT Akademija Vojvođanskog IKT Klastera u saradnji sa Poslovnim inkubatorom u Novom Sadu, a uz veliku podršku  kompanija: M&I Systems Co, Total Observer, ProkomSoft, Levi9 i Intens.

Direktorka BSC centra za standardizaciju i sertifikaciju MS.C Marija Vujaković i pomoćnica Pokrajinskog sekretara za preduzetništvo, zapošljavanje i zanatstvo, doc. dr Mirjana Kranjac su prepoznale značaj podizanja svesti o značaju bavljenja programiranjem i kreativnom razmišljanju kod najmlađeg uzrasta i dale podršku Maloj IT akademiji.

Mala IT akademija je počela sa radom ovog leta, a prvi kursevi koje su ponuđeni su namenjeni osnovcima. Prve dve grupe malih diplomaca su 1. avgusta, a sledeće tri grupe i 22. avgusta, svojim roditeljima, nastavnicima, organizatorima i okupljenim medijima predstavili svoj radove - igrice i aplikacije koje su tokom kursa napravili. Tom prilikom su im uručene diplome za uspeh.

To je program koji omogućava osnovcima da se upoznaju sa konceptom programiranja, kroz igru i kreativno učenje. S obzirom da postoji veliko interesovanje dece i roditelja za ovakvom vrstom obrazovanja, postoji inicijativa da se projekat produži i da se letnja škola pretvori u program koji će trajati tokom cele školske godine. Neke osnovne škole u Novom Sadu su već izrazile zainteresovanost da rade po nastavnom programu Male IT Akademije, pa je sva prilika da će ova inicijativa da se proširi i obuhvati još više osnovaca u budućnosti.

Osnovni cilj Male IT Akademije je da deci približi programiranje i da im pokaže da to nije nešto strano i komplikovano. Polaznici imaju priliku da se upoznaju sa celokupnim procesom razvoja softvera (igrica, aplikacija za mobilni telefon, web aplikacija, ili nešto treće) koji obuhvata formiranje i razradu ideje, dizajn, razvoj same aplikacije i testiranje.

Pored toga, Akademija je napravljena tako da deci donese višestruke koristi:

  • da ih naučiti i da im pokaže da oni sami mogu biti stvaraoci igara i aplikacija, a ne samo korisnici,
  • da ih podstakne na analitičko razmišljanje,
  • da unapredi njihovu sposobnost za rešavanje problema,
  • da ih motiviše da nastave da se bave programiranjem samostalno, i kada se kurs završi.

Osim što edukuje mališane, Mala IT Akademija treba da pokaže roditeljima kako da se uključe u obrazovanje svoje dece, kako da ih motivišu da se bave programiranjem i  podstaknu ih da razvijaju svoje ideje.