Znak Zavoda - vektor 2.png

Izrada internih procedura za Zavod za ravnopravnost polova

ZAKLJUČAK PROJEKTA:

BSC Informativni centar je u novembru 2014. godine, realizivao projekat sa Zavodom za ravnopravnost polova, u okviru kojeg je BSC pružio savetodavne usluge na izradi internih procedura, kao deo zahteva zakonodavstva i revizornog tela. Rezultat projekta su izrađene i usvojene sedam internih procedura i pratećih obrazaca. Kao validacija projekta predstavlja uspešno završena interna revizija Zavoda.