Evropska nedelja kvaliteta 2015

Akronim: ENK 2015

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 19. i 20. novembra 2015. godine održana je Konferenciji sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“.

Evropsku nedelju kvaliteta su zajednički organizovali:

Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd,
Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad,
Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, 
Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC), Novi Sad i
Evropska organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel.

BSC Informativni centar je u okviru Evropske nedelje kvaliteta organizovao Okrugli sto na temu: ˝ŠIRENJE FRONTA ZA KVALITET˝. Panel diskusiji su prisustvovali stručnjaci svih profila, koji mogu da doprinesu pokretanju “fronta ” za kvalitet.

Takođe, jedna od tema okruglog stola je bila panel diskusija “POTREBE PRIVREDE U OBLASTI SERTIFIKACIJE OSOBA”. Oblast sertifikacije osoba, iako nedovoljno zastupljena u Srbiji, predstavlja novi trend razvoja u Evropi i svetu, s obzirom na značaj i potencijal ljudskih resursa.   

U okviru pokreta za osnaživanja ljudi, naročito mladih osoba u Srbiji, BSC Informativni centar je na ENK predstavio pilot projekat „NACIONALNA OLIMPIJADA KVALITETA“. Upućen je javmni poziv SVIM JAVNIM I PRIVATNIM Univerzitetima, fakultetima, kompanijama, udruženjima, klasterima, ustanovama, stručnjacima iz oblasti kvaliteta i drugim zainteresovanim stranama da se UKLJUČE u planiranje i realizaciju ovog projekta, jer jedino na taj način možemo podržati mlade i njihovu budućnost.