fermex-ltd-logo4.png

CE označavanje u kompaniji Fermex ltd

REZIME PROJEKTA

CE OZNAČAVANJE

Konsultant: Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju

 Preduzece: FERMEX-LTD DOO Novi Sad

Projekat je realizovan u periodu od 2015-07-27 do 2015-09-27

Realizacija projekta CE označavanje je organizovana u dve faze. Cilj faze I je da bio da se svi upoznaju sa predstojećim aktivnostima, da se definiše ritam i tempo rada, specifičnostima oko CE označavanja, zahtevima evropske regulative i harmonizovanih standarda. Faza II se sastojala od same realizacije planiranih aktivnosti. Tokom realizacije projekta, konsultant je naručiocu dostavljao periodične izveštaje o izvršenim projektnim aktivnostima. Ključno tehničko osoblje naručioca je pokazalo izuzetnu spremnost na saradnju i dogovor, kao i spremnost na promene, brzinu reagovanja i želju da uče i da se razvijaju. Savete i preporuke konsultanata, naručilac je usvojio i praktično primenio.

Zbog kooperativnosti timova konsultanta i naručioca nije bilo prepreka za realizaciju planiranih aktivnosti u planiranom roku sa planiranim kvalitetom.