Novi uslovi važe od 01. septembra 2015. godine!

Poštovani sadašnji i budući korisnici naših usluga, zbog teške ekonomske situacije u zemlji i mera štednje, obaveštavamo Vas da smo primorani da uvedemo kotizacije za obuke u organizaciji našeg Centra i to u simboličnim iznosima a u cilju pokrivanja stvarnih materijalnih troškova vezanih za organizaciju obuka.

Tip obuke Cena kotizacije
“Obuku za QS Managere” 3.000 €
“Osnove Java programiranja” 60.000 RSD
“Osnove Android programiranja” 40.000 RSD
“Seminar za poslovođe” 20.000 RSD
dvodnevne obuke 12.000 RSD

 

Podaci za uplatu kotizacije:

Kandidati Trajanje obuka
Svrha Uplate Kotizacija za obuke
Poverilac/Primalac Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad
Žiro-račun 840-949668-14
Poziv na broj 97 86808237423310004411