NAZIV OBUKE

IRCA Akreditovana obuka za Lead Auditora ISO 9001:2015

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

lead_auditor.jpg

Šta je cilj obuke?

Razviti znanja i veštine potrebne za audit kompletnog sistema menadžmenta kvalitetom neke organizacije (QMS) prema zahtevima standarda ISO 9001: 2015. Cilj je da učesnici obuke steknu samopouzdanje za efektovno sprovođenje audita QMS u skladu sa međunarodno priznatim tehnikama, koje su se pokazale kao najbolje u praksi. Bićete u prilici da demonstrirate vašu posvećenost kvalitetu kroz transformaciju vaših auditorskih veština na ISO 9001: 2015. Unapredite svoju stručnost najnovijim saznanjima i veštinama, kako biste doprineli stalnom poboljšanju poslovanja.

Razumećete ključne principe i praksu efektivnog QMS audita u skladu sa ISO 9001: 2015 i ISO 19011 " Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta". Koristeći korak-po-korak pristup, bićete vođeni kroz ceo proces audita od iniciranja do praćenja. Tokom 5 dana obuke, steći ćete znanja i veštine potrebne da sprovedete i vodite uspešan audit sistema menadžmenta. Naučićete da definišete cilj ISO 9001: 2015 QMS provere i zadovoljite proveru od treće strane (sertifikaciju). Savladaćete veštine za planiranje, sprovođenje, izveštavanje i praćenje QMS audita koji će obezbediti usaglašenost i poboljšati ukupne performance organizacije.

Ispit će trajati 2 sata, kako biste testirali svoje znanje i veštine.

Ko treba da prisustvuje?

 • Svako ko želi da bude Vodeći (Lead) Auditor Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 Preduslovi:

Trebali biste da posedujete dobro znanje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ključnih principa QMS-a. Ukoliko ga ne posedujete, predlažemo da odslušate dvodnevni IRCA akreditovan Lead Auditor tranzicioni kurs ISO 9001:2015. Takođe, poželjno je da ste odslušali i obuku za internog ili eksternog ocenjivača i učestvovali u internim proverama vašeg sistema ili sistema vašeg dobavljača.

Šta ću naučiti?

 • Steći ćete veštine da planirate, sprovedete, izveštavate i pratite audit u skladu sa ISO 19011 • Identifikujete svrhu i benefite QMS-a • Razumećete ulogu auditora da planira, sprovede, izveštava i prati audit u skladu sa ISO 19011 (i ISO 17021, gde je to primenljivo)

Šta dobijam?

Ova obuka će Vam pomoći da:

 • Identifikujete ciljeve i benefite ISO 9001:2015 audita
 • Interpretirate zahteve ISO 9001:2015 za sprovođenje audita
 • Planirate, sprovodite i pratite aktivnosti audita koje će dati dodatnu vrednost organizacije
 • Razumete primenu razmišljanja na bazi rizika, liderstva i menadžment procesima
 • Pristupite najnovijim tehnikama za proveravanje i identifikujete njihovu adekvatnu upotrebu
 • Izgradite poverenje zainteresovanih strana upravljajući procesima u skladu sa najnovijim zahtevima
 • Ispunite zahteve obuke za IRCA sertifikaciju

Šta je uključeno?

 • Izvod iz standarda ISO 9001:2015
 • Detaljan materijal za obuku
 • IRCA sertifikat
 • 40 CPD poena po završetku obuke
 • Ručak i osveženje

Cena kotizacije: 60.000 RSD

Plaćanje u više rata je moguće po dogovoru.

 


Lekcija 1 – Početak obuke
 • Ciljevi obuke i Program obuke
 • Lični ciljevi
 • Proces ocenjivanja polaznika
 • Veštine i kriterijumi performansi
Lekcija 2 – Verifikacija predkursnog materijala

 

Lekcija 3 - ISO zahtevi
 • ISO 9001: Svrha i pregled
Lekcija 4 – ISO 9001 Zahtevi

 

Lekcija 5 – ISO 9001 Zahtevi i dokazi

 

Lekcija 6 – Uloge i odgovornosti auditora
 • Uloge i odgovornosti auditora i vodećeg auditora
 • Vodiči i eksperti
Lekcija 7 – Pregled procesa audita
 • Potreba za auditom
 • Aktivnosti pre audita
 • Pregled procesa audita
 • Pregled Faze 1 i Faze 2 audita
 • Preporuka
 • Aktivnosti praćenja
Lekcija 8 – Aktivnosti pre audita i predmet i područje audita
 • Aktivnosti pre audita
 • Predmet i područje audita
 • Kriterijumi audita
 • Potrebni resursi
Lekcija 9 – Faza 1 audita
 • Plan za Fazu 1 audita
 • Pregled QMS: Kontekst organizacije, rizici i prilike
 • Interviju top menadžmenta
 • Planiranje Faze 2
 • Metodi audita
Lekcija 10 – Sastanci
 • Vrste sastanaka
 • Uvodni sastanak – svrha i dnevni red
 • Priprema tima, sastanci tima i među sastanci sa proveravanom stranom
 • Završni sastanci, dnevni red
Lekcija 11 – Proces audita
 • ISO 9001 Procesni prilaz
 • Planiranje audita procesa
 • Razvoj ček liste za audit procesa
 • Planovi uzorkovanja
Lekcija 12 – Izveštavanje sa audita i neusaglašenosti
 • Svrha izveštavanja
 • Neusaglašenosti
 • Gradiranje neusaglašenosti
 • Pisanje neusaglašenosti
 • Izveštaj sa audita – dodatni sadržaji
 • Usmeno izveštavanje
 • Završni sastanak
Lekcija 13 – Korektivne mere i praćenje
 • Korektivne mere
 • Aktivnosti praćenja – preispitivanje korektivnih mera
 • Nadzorne provere
Lekcija 14 – Veštine provere
 • Intervijuisanje
 • Uzorkovanje
 • Pravljenje beležaka
Lekcija 15 – LRQA 6 fazni prilaz proveri
 • 6 Fazni prilaz
 • CovSec provera
 • Izveštavanje sa CovSec audita
 • ISO 9001 Kviz
Lekcija 16 – Planiranje daljih akcija
 • IRCA Šema sertifikovanih auditora
 • CPD, Razvoj auditora.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...