Novi uslovi važe od 01.januara 2021. godine!

Poštovani sadašnji i budući korisnici naših usluga, zbog teške ekonomske situacije u zemlji i mera štednje, obaveštavamo Vas da smo primorani da uvedemo kotizacije za obuke u organizaciji našeg Centra i to u simboličnim iznosima a u cilju pokrivanja stvarnih materijalnih troškova vezanih za organizaciju obuka.

Tip obuke Cena kotizacije
dvodnevne obuke 15.000 RSD
“Seminar za poslovođe” 20.000 RSD
   
   
   

 

Podaci za uplatu kotizacije:

Kandidati Trajanje obuka
Svrha Uplate Kotizacija za obuke
Poverilac/Primalac Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju,Narodnih heroja 2, Novi Sad
Žiro-račun 840-949668-14
Poziv na broj 97 86808237423310004411