NAZIV OBUKE

Upravljanje rizicima

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

risk1.jpg

Jednodnevni seminar namenjen svima onima koji nameravaju, ili se već bave na sistemski i sistematičan način problemom rizika.

Cilj seminara:

  • Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa svim izazovima u procesu upravljanja rizicima i mogućim rešenjima.  

 

Dnevni raspored rada:

  • Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra (Bul.oslobođenja 81, X sprat, zgrada Dnevnika)
  • Trajanje seminara je jedan radni dan.
  • Program i satnicu možete videti u nastavku.

Način rada na seminaru:

  • Seminar se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja.
  • Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle. 
Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Literatura za polaznike je obezbeđena (svaki učesnik dobija kopiju odštampane verzije prezentacija),
Nakon odslušanog seminara, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...