NAZIV OBUKE

Seminar za poslovođe

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke - I dan
Program obuke - II dan
Program obuke - III dan
Program obuke - IV dan

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

POSLOVODJE-1a.jpg

Cilj seminara:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešno donošenje odluka, komunikaciju, rešavanje problema, planiranja i drugih veština potrebnih za uspešnog poslovođu.

Dnevni raspored rada:

Seminar se organizuje u prostorijama BSC centra (Trening centar). Satnica kursa data je u Prilogu.

Način rada na seminaru:

  • Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.
  • Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima seminara uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.
  • U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.
Svaki seminar koji organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.

Kursni materijal:

  • Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka seminara.

Nakon odslušanog seminara i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenom seminaru, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.


Predavači:

m-vujakovic.jpg

Marija Vujaković

dipl.inž.

direktorka BSC Informativnog centra

d_stanivukovic.jpg

Dragutin Stanivuković

Prof. dr

CETA-CONSULTING Novi Sad

ivana_katic.jpg

Ivana Katić

Asst. Prof.

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad

docdrSlobodan Moraca.jpg

Slobodan Morača

doc. dr

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...