21 May 2018

Menadžment energijom

Jednodnevni seminar namenjen svima onima koji nameravaju  da implementiraju sistem menadžmenta energijom.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa osnovnim zahtevima ovog sistema i na taj način priprepremljeni pristupe implementaciji.

 

Više informacija i prijavu na obuku možete izvršiti ovde.